بهترین سیستم عامل موبایل ۲۰۱۸


 1. اندروید ۵.۰ Lollipop
 2. اندروید ۶.۰ Marshmallow
 3. اندروید ۸.۰ Oreo
 4. اندروید ۷.۰ Nougat
 5. اندروید Android 4.4 KitKat ( API level 19 )
 6. iOS 11
 7. اندروید Android 4.3 Jelly Bean ( API level 18)
 8. سیستم عامل iOS 10
 9. اندروید ۴.۲ Android 4.2 Jelly Bean ( API level)
 10. iOs 9.0
 11. iOs 8.1
 12. iOs 9.3
 13. iOs 9.0
 14. اندروید Android 4.1 Jelly Bean (API level 16)
 15. ویندوز فون۸ Windose Phone 8
 16. ویندوز فون ۸.۱ windows Phone 8.1
 17. iOS 7.0
 18. ویندوز ۱۰
 19. اندروید Android 4.0.3-4.0.4 Ice Cream Sandwich ( API level 15)
 20. اندروید Android 4.0-4.0.2 Ice Cream Sandwich ( API level 14)

Pin It on Pinterest